Program

Czwartek 10 kwietnia 2014 r. – blok warsztatowy:

14:00 – 16:00
Sesja I
Miasta bardziej obywatelskie. Włączanie obywateli w proces podejmowania decyzji w miastach. Przykłady dobrych praktyk i rekomendacje.
prowadzący: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Instytut Obywatelski
uczestnicy: Bielsko-Biała – Jacek Krywult (Prezydent Miasta), Dabrowa Górnicza – Piotr Drygała, Marcin Bazylak, Kraków – Paweł Stańczyk (Sekretarz Miasta), Radom – przedstaiwciel UM, Poznań – Łukasz Olędzki (Miejska Pracownia Urbanistyczna)

16:00 – 16:30
przerwa kawowa
16:30 – 18:30
Sesja II – moderator: dr Jan Olbrycht
Miasta są dla ludzi. W jaki sposób zmieniać przestrzeń naszych miast na bardziej przyjazną ludziom
Helle Søholt, architekt, współzałożycielka i CEO w Gehl Architects
19:00
Kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice

 

Piątek 11 kwietnia 2014 r.

9:00 – 9:20
Otwarcie konferencji i wystąpienia organizatora oraz partnerów
dr Jan Olbrycht, Zygmunt Frankiewicz (przewodniczący SZGiP), Piotr Uszok (Prezydent Miasta Katowice), Paweł Lisowski (BGK, dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi),Wojciech Kuśpik, (prezes PTWP- organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego)
9:20 – 9:45
Wystąpienie wprowadzajce
  Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju
9:45 – 11:00
Polityka miejska w UE. Polityka miejska w Polsce
Janusz Sepioł (senator RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej), Władysław Piskorz (Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dział Rozwój Miejski i Terytorialny), Rajmund Ryś (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
11:00 – 11:15
przerwa kawowa
11:15 – 12:15
Miasta w nowej perspektywie finansowej – założenia strategiczne, ramy prawne, instrumenty finansowe
Agnieszka Dawydzik (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Marek Szczepański (Bank Gospodarstwa Krajowego)

12:15 – 13:00
dyskusja
13:30
lunch
Powered by WordPress