Program

18 kwietnia (czwartek), 10:00 – 20:00

10:00 – 13:00 Warsztaty organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Urbact II – rejestracja przez stronę www.urbact.pl

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 17:00 Rewitalizacja w miastach. Społeczne konsultacje projektu ustawy o rewitaliacji – Warsztat prowadzony przez Związek Miast Polskich

17:00 – 19:00 Współczesne planowanie rozwoju miast – wykład: prof. Winy Maas, komentarz: prof. UG dr hab. Iwona Sagan, dr Maciej Borsa

20:00      kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice

 

19 kwietnia (piatek), 09:00 – 14:30

I blok tematyczny, moderator: dr Jan Olbrycht

09:00 – 09:45 otwarcie konferencji – dr Jan Olbrycht (Poseł do PE), Piotr Uszok (Prezydent Miasta Katowice), Elżbieta Bieńkowska (Minister Rozwoju Regionalnego)

09:45 – 11:00 Polityka miejska – programowanie – dr Jan Olbrycht (Poseł do PE) – sprawozdawca rozporządzenia w sprawie EFRR, Władysław Piskorz (Komisja Europejska DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), Rajmund Ryś (Dyrektor Dep. Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

11:00 – 11:30 dyskusja

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

 

II blok tematyczny, moderator: dr Jan Olbrycht

12:00 – 13:30 Miasta Polskie w Polityce Spójności – wdrażanie, finansowanie, instrumenty finansowe – Agnieszka Dawydzik (Dyrektor Dep. Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Arkadiusz Godlewski (ZMP), Jarosław Bełdowski (BGK)

13:30 – 14:00 dyskusja

14:00 – 14:30 lunch